• Joonistusvõistlus "Tere kevad"

     • Õpetaja Kai Vähter saatis Minimeltsi üle-eestilisele joonistusvõistlusele "Tere, kevad" järgmiste laste tööd: Kerli Kleitsman ja Karmel- Lota Oro 5. klassist ja Iiris Alliksaar, Marten Aron Lepik ja Janely Vilbu 4. klassist

      Joonistuskonkursile laekus 800 tööd. Auhinnati 25 tööd.

      Tulemused: Kerli Kleitsman -žürii lemmik ja muusikaline eripreemia, auhinnaks jäätis ja logoga pinal

                           Marten- Aron Lepik- muusikaline eripreemia, auhinnaks jäätis ja BrainBall puslepall

      Tubli ettevõtmine ja kiitus kõigile osalejatele!

     • Distantsõpe jätkub esialgu kuni 15.maini 2020

     • COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma

      9. aprill 2020 - 16:45

       

      Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

       

      Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et heakskiidetud plaani eeldus on COVID-19 viiruse taandumine. „Koolid peavad õppetöö ümberkorraldamisel arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ja lähtuda tuleb kõigist sel hetkel kehtivatest piirangutest. Lubame lapsi kooli ainult siis, kui see on nende jaoks täiesti ohutu,“ sõnas Reps. „Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja koolitoidu küsimused."

       

      Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

       

      Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

       

      Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

       

      12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatika eksami.

       

      Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus. Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

     • Teade Haridusministeeriumilt

     • Tere!

      Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

      Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

      • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
      • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
      • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
      • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
      • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

      Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
      Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

      Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
      eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
      vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
      inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

      Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

      Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

      Olge terved!

      Haridus- ja Teadusministeerium

      htm_logo

     • Koduõpe Aravete Keskkoolis

     • Vastavalt Järva valla kriisikomisjoni otsusele on Aravete Keskkool, seoses koroonaviiruse levikuga, alates 16.03.20 koduõppel. Esialgu perioodiks 16.03.20.-31.03.20. Sellega seoses: 1) Reedel, 13.03.20, on õpilastel lühendatud koolipäev. Peale söömist lähevad õpilased koju; koolibussid kell 12.15; 2) Õpilastel palun koolimajast kaasa võtta kõik oma isiklikud asjad (õpikud, töövihikud, vahetusjalanõud, spordiriided jne); 3) Kooli ametlik infokanal on e-kool, mille kaudu jagame informatsiooni; 4) Täpsema info koduõppe korralduse kohta annavad aineõpetajad. 5) Vajadusel saab koolist laenutada tahvleid vanema allkirja vastu 16.03 kell 9.00-12.00 sekretäri käest

      Küsimuste korral võtke julgelt ühendust!

      Õppejuht Diana Liivat, 55649550, diana@aravetekk.ee

     • Erasmus+ kohtumine Aravete Keskkoolis


     • Projektipartnerid otsustasid kohtumise Aravete Keskkoolis edasi lükata septembrisse 2020. Järgmine õppeaasta on meil siis kolm kohtumist. Tõenäoliselt lükkub  Poola kohtumine  samuti edasi (algselt planeeritud oktoobris) Kindlad kuupäevad otsustame mai lõpus. Jälgime ja hindame olukorda. Töö projektiga käib võimalusel ikka edasi ja kokkulepped majutusperedega jätkuvad. Elame veel! 

     • Teavituskiri.

     • Head teenuseosutajad!

       

      Kirjutame eesmärgiga  hoida teid kursis koroonaviiruse leviku vastaste meetmega.

      Kõige õigema ja ajakohasema info leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

       

      Hetkel on aktiivne viirusnakkuste leviku periood, teie kliendid võivad oma tervislikust seisundist tulenevalt olla nakkushaigustele vastuvõtlikumad. Seetõttu soovitame teil kaaluda klientide  külastuste piiramist. Samuti palume  pöörata senisest suuremat tähelepanu asutuse ja selles viibivate inimeste hügieenile.

       

      Sotsiaalteenuseosutajal on oluline roll nii teenuse osutamisel, teenusel olevate inimeste tervise hoidmisel ja info jagamisel, kuid ka inimeste vahetul abistamisel.  Terviseameti kaasabil oleme sõnastanud kontrollküsimused, mis aitavad teil koroonaviiruse osas olla paremini ette valmistunud. Palun võtke hetk aega, et alljärgnevaid küsimusi lugeda ja oma meeskonnaga arutada.

       

      Teenuseosutajana olete te hästi ettevalmistunud, kui oskate positiivselt vastata järgnevatele küsimustele:

      1)      Kas minu asutuse klientidele ja töötajatele on tagatud koroonaviirusega seonduv asjakohane ja värske info ning antud praktilised käitumisjuhised?

      2)      Kas mina kui teenuseosutaja olen  teadlik viiruse leviku võimalustest ja rakendanud meetmeid selle ennetamiseks?

      3)      Kas me arvestame teenuse osutamise raames toimuvate ürituse ja külastuste puhul viiruse avastamise ja leviku riski ning oleme võtnud ette vajalikke tegevusi nende maandamiseks?

      4)      Kas mina ja minu töötajad teavad, kuidas reageerida viiruse kahtluse või diagnoosimise korral ning meil on olemas vajalikud tegevusjuhised ning ka vahendid (nt desinfitseerimisvahendite piisav varu) viiruse leviku tõkestamiseks?

      5)       Kas minu  asutuse kodulehel kajastuvad soovitused külastuste piiramiseks viiruste hooajal?

       

      - Praktilistes küsimustes annavad nõu Terviseameti maakondlikud üksused, kellega võib küsimuste korral julgesti ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

       

      -   Terviseameti poolt on koostatud mitmed juhised, mida soovitame teil kindlasti järgida.

      Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

       

      Kuidas pesta käsi on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

       

      Samuti palume kõigile asutuses viibivatele inimestele teha nähtavaks plakatid „Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga“:

       

      •             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

      •             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf

       

      Oleme Terviseametiga kokku leppinud, et jagame hoolekandeasutustele regulaarset teavet seoses koroonaviirusega.

       

      Sotsiaalkindlustusamet

     • Korduma kippuvad küsimused koroonaviiruse kohta

     • Tere!

      Edastame Teile koostöös Terviseametiga koondatud vastused korduma kippuvatele küsimustele koroonaviiruse leviku tõkestamisest haridusasutustes. Palume Teil jagada infot kõigiga, kellel võiks sellest kasu olla.

      Vastused on mõeldud abiks lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele ja kõikidele haridusasutustele (koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid, sh spordikoolid, trennid, noortekeskused ja täienduskoolitusasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused) ning nende juhtidele.

      Küsimused ja vastused leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist nii eesti kui vene keeles.

      Lisaks leiab sealt Terviseameti koostatud juhendi kooliõdedele, mida palume Teil jagada enda asutuse tervishoiutöötajatega.

      Palume suhtuda nakkuse leviku tõkestamiseks jagatavatesse soovitustesse tõsiselt. Ka teiste viirushaiguste hooaeg on käes, mistõttu palume pöörata tähelepanu üldistele gripihooaja ettevaatusabinõudele.

      Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Vajaduse korral palume kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös haridusasutuste pidajatega olla valmis kuni 14 päevaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, et nakkuse levikut vältida.

      Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium jälgivad pidevalt olukorda ja jagavad vajadusel täiendavaid soovitusi ja juhiseid. Kõige värskema info leiab Terviseameti kodulehelt.

      Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

      Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee

      Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!
      Haridus- ja Teadusministeerium

       

     • Sõiduplaan 09.03.2020

     • Õpilasliini Kaalepi-Aravete-Albu sõiduplaan alates 09.03.2020

      (Niinsalu OÜ N-bussid, tel 5038668)

       

      Hommikune ring

                                                                    Kellaaeg

      Järva-Madise                                             7:10

      Kaalepi                                                       7:15

      Ageri                                                          7:20

      Ahula (lasteaed)                                          7:30

      Orgmetsa I                                                  7:36

      Orgmetsa II                                                7:38

      Kurisoo (Raiko)                                          7:40                               

      Aravete (bussijaam)                                   7:50

      Ahula (lasteaed)                                          7:53

      Seidla (bussijaam)                                      7:58

      Kaalepi                                                      8:00

      Metskonna                                                 8:02

      Järva-Madise                                              8:04

      Vargamäe rist                                              8:06

      Albu Rahvamaja                                        8:15 

       

      Õhtune ring

      Albu Rahvamaja                                        14:40

      Järva-Madise                                              14:50

      Kaalepi                                                      14:55

      Seidla                                                         14:57

      Ahula (lasteaed)                                         15:00

      Aravete (bussijaam)                                    15:05

      Sääsküla I                                                   15:08

      Sääsküla II                                                 15:10

      Kurisoo (Raiko)                                         15:20

      Orgmetsa I                                                 15:22

      Orgmetsa II                                                15:24

      Ahula (lasteaed)                                          15:30

      Seidla                                                        15:35

      Ageri (vajadusel)                                        15:42

      Kaalepi                                                      15:47

      Järva-Madise                                              15:52

      Männi (nõudepeatus)                                  15:54

      Albu Rahvamaja                                         15:57

      Albu Rahvamaja (väljub Ahula suunas)  16:15

      Järva-Madise                                              16:20

      Pullevere                                                    16:25

      Kaalepi                                                      16:35

      Ahula                                                        16:40

     • Olümpiaadid on täies hoos! Kiitus parimatele ja kõikidele osavõtjatele!

     • Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Karet-Anette Härm 11.-12.kl. arvestuses I-III koha, õpetaja Sirje Pehk

      Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Christina Rohi 6.-7.kl. arvestuses II koha, õpetaja Maie Paap

      Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Andrea Haavakats 8.-9.kl. arvestuses I koha, õpetaja Kristiina Ots

      Kunstiõpetuse maakondlikul olümpiaadil saavutas Maria-Heleen Tääkre 7.-9.kl. arvestuses IV koha, õpetaja Kai Vähter

      Ajaloo maakondlikul olümpiaadil saavutas Christina Rohi 6.kl. arvestuses I koha, õpetaja Alari Maimre

       

       

     • Allecto AS raamatud

     • Teisipäeval, 14.jaanuaril kell 13.00 tulevad Allecto AS esindajad meie kooli, tutvustama võõrkeelseid õppematerjale. Müügiks on kaasas ka võõrkeelseid juturaamatuid igale vanuseastmele (hinnad 2-10 eurot). Raamatutega saab tutvuda ja osta raamatukogus.

     • Jõululaat Kultuurimajas 5.detsembril

     • Kell 11.00 söövad need õpilased, kes soovivad laadal oma kaupa müüa. Evelin palus olla söökla ukse taga 5 minutit enne 11. Ülejäänud koolipere sööb 11.20, ka gümnaasium. Pika vahetunni ajal kõik Kultuurimajja ostlema. 5.tund toimub vastavalt tunniplaanile

     • Kratilugude konkurss

     • 07.11 toimus Aravete kultuurimajas VII koolinoorte jutuvestjate konkurss Kratilood.Jutustajaid oli kohale tulnud Pärnust, Türilt, Tarvastust, Jürist, Aravetelt.Võistelejaid oli kolmes vanuseastmes: 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-9. klass.4.- 6. kl. vanusaestme III koha saavutas Aravete Keskkooli õpilane Lilian Luht. 7.- 9. kl vanuseastme III kohale tuli Emma Tuisk.Jutuvestjaid juhendas õpetaja Anne Lees

     • Kogemuskoolitus.

     • 21. oktoobril olid meil vastu külaskäigul Kärdla Põhikooli õpetajad. Nii nagu augustis, kui me külastasime hiidlasi, oli ka nüüd meie põhieesmärgiks kogemuste vahetamine ja kogemusõppimine.

      Albu Põhikool võttis külalised vastu väikese kontserdi ja kooli tutvustusega.

      Aravete Keskkoolis oli külalistel võimalus valida erinevate töötubade vahel:

      - teadus ja tehnoloogia

      - kaunid kunstid ja loovus

      - liikumine ja tervis

      - kodukoha pärimus ja kultuur

      - loovtööde praktika

      - HEV õpilaste tugi

      Oli tegus ja elamusterohke päev! Aitäh kõigile õpetajatele, kes panustasid päeva õnnestumisse! Suured tänud meie kokkadele maitsvate roogade eest!

      Õhtu veetsid külalised Jäneda Spa hotellis lõõgastudes.

     • Aravete kooli poiss läheb üle-eestilisele võistulugemisele

     • Järva Teataja

      Kolmapäeval oli Järvamaa keskraamatukogus maakonna ettelugemise võistlus "Heal meelel ja ilusal keelel", kus selgus, kes esindab Järvamaad üle-eestilisel konkursil.

      Võistlustulle astus kaheksa õpilast neljast koolist. Tasavägiselt kulgenud võistluse parimaks tunnistati Marten Aron Lepik Aravete Keskkooli neljandast klassist, kes esindab  maakonda 19. oktoobril Eesti lastekirjanduse keskuses toimuval üle-eestilisel konkursil.

     • Väga head tulemused võistlustelt!

     • 26.septembril toimusid Aravete Kangrumäel koolinoorte karikavõistlused krossijooksus.
      Aravete KK noored esinesid oma vanuseklassides edukalt:
      I koht- Janely Vilbu, Christina Rohi, Kennet Keerberg, Mehis Udam, Karli Tihane, Pileriin Kirsipuu, Keidy Kaasiku
      II koht-Lisette Liige, Jaan Kirsipuu, Kaidy Kaasiku, Kasper Keerberg
      III koht- Elina Ilusk

      Tublid olid ka teised sportlased, kes tulid kooli esindama.

      27. septembril toimusid Paides Järvamaa koolinoorte karikavõistlused jalgpallis 10-12 kl õpilastele (lubatud oli kasutada ka nooremaid)
      Aravete KK võistkond saavutas tubli II koha.
      Võistkonnas mängisid: Radmar Arula, Rein Sander, Lisette Liige, Mehis Udam, Kasper Keerberg, Indrek Tokaruk, Kert Piil, Karli Tihane ja Vaabo Augjärv.

     • Läti popmuusiku Rihards Bērziņš´i kontsert aulas 9.oktoobril

     •  
       Rihards Bērziņš on Läti popmuusik ja laulukirjutaja. Ta on osalenud paljudes telesaadetes nagu näiteks  “Jaunā talantu fabrika”, “Lietuvos talentai”, “Lietuvos X faktorius”, “Supernova 2015” ja "Latvijas X faktors". Lisaks sellele on ta olnud osaline laulukonkurssidel nagu näiteks "Il pulcinella o'doro" Itaalias, Balti Talendid, "Jaunās zvaignes" ja paljud teised.
      Tema suurim kontsert on toimunud Hamburgi Linnapäevade raames Saksamaal, kus oli 50 000 pealtvaatajat. Seni suurim avalik esinemine tema kodumaal oli Riga Arenal, kui mängis peaosas laste rokk-ooperis “Olivers”. Lisaks ta on osalenud ka muusikalides “Boyband” ja “Vinni Puhhi jõulud”. 
      Ta on Eestis varasemalt üles astunud Pärnus toimuval Suvetegevuste messil, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Abja Gümnaasiumis. Alates 2018. aastast korraldab ta laste- ja noortelaagrit Pärnumaal.